Babysalmesang for alle små

Tilbudet gælder babyer i6 sogne

Babysalmesang for alle små

Tilbud om lørdagsdåb

Lørdagsdåb på faste dage

Tilbud om lørdagsdåb

Kyndelmisse

Fælles gudstjeneste

Kyndelmisse

Minikonfirmander

Undervisning i Tim og Torsted

Minikonfirmander