Luthers salmer

Koncert med Den danske Salmeduo

Luthers salmer

500-året for reformationen bliver markeret med en koncert torsdag 23. november kl. 19.30 i Vedersø Kirke.

Her kommer Den danske Salmeduo i skikkelse af Christian Vuust og Hans Esbjerg og spiller salmer med tilknytning til reformationen. Der bliver også fællessang.

Luther gav kirkemusikken tilbage til menighederne og det er værd at markere. Koncerten er gratis og åben for alle interesserede.

De, der har tid og lyst, kan deltage i en sammenkomst bagefter i Vedersø Kulturcenter. Det koster 50 kr. og der severes en let anretning og "Luther" kaffe og kage. Der kan også bestilles Lutherøl, som skal betales udover traktementet.
Tilmelding senest 17. november på 6185 1443 eller E-mail: anita.a@live.dk

Arrangementet er fælles for de to pastorater: Torsted-Hover-Ølstrup og Tim-Stadil-Vedersø.