Minikonfirmander

Undervisning i Tim og Torsted

Minikonfirmander

Det er blevet lovbefalet at have minikonfirmander. Derfor tilbyder de to pastorater: Torsted-Hover-Ølstrup og Tim-Stadil-Vedersø nu også denne aktivitet, der især retter sig til 4. klassetrin.
Sognepræsterne Ulrich Terp, Tim og Inge-Dorthe Kaasgaard, Torsted står for undervisningen sammen med en række frivillige hjælpere. Det foregår lørdag 23. februar kl. 10-14 i Tim Præstegård og lørdag 2. marts kl. 10-14 i Torsted Præstegård.
De berørte årgange vil få nærmere invitation gennem skolen efter nytår.