Tækkearbejde på præsteboligen

Påbegyndes mandag den 8. maj 2017

I efteråret var vi igang med at trimme det nuværende stråtag.  Arbejdet måtte vi imidlertid stoppe, idet stråtaget var meget dårligt på grund af store mængder mos, der forårsagedes råd i selve taget.  Stråtaget var endnu tæt, men måtte udskiftes hurtigst muligt jvf. en besigtigelse af den bygningskyndige for provstiet.

Efter ansøgning til provstiudvalget blev et nyt stråtag bevilget.  Det er dette arbejde, der påbegyndes på mandag den 8. maj 2017.  Arbejdet forventes at vare 4½ uge.  Arbejdet udføres af Holmsland Stråtag.

På præstegårdsudvalget vegne.

Vagn Gravesen

formand.