Torsted menighedsråd

 • Formand

  Sonja Holmgaard

  Trøstrupvej 8, Torsted

           6980 Tim

 

 • Næstformand

  Cecilia Halkjær

           Torstedvej 39, Torsted

           6980 Tim

 

 • Kasserer

          Hanne Bruhn

          Torstedvej 85,Torsted

          6980 Tim

 
 • Kirkeværge og kontaktperson

           Kaspar Rostbøll

           Kronhedevej 7, Torsted

           6990 Ulfborg 

 

 •  Menigt medlem

           Hanne Mouritsen

            Rejkjærvej 9, Torsted
         
            6990 Ulfborg