Fader Vor med musik til

Inge-Dorthe synger og spiller Inge-Dorthe til Fader Vor med Barrets musik.r

Valg til menighedsrådene

Orienteringsmøde 12. maj i de 3 sogne

Valg til menighedsrådene

Alsang i præstegården

4. maj markeres med sang

Alsang i præstegården

Gudstjeneste i det fri

Vi mødes til pinse på Lystbæk Lejrplads

Gudstjeneste i det fri