Aktiviteter i jul og nytår

Fællessang og fælles nytårshilsen

Aktiviteter i jul og nytår

Ud over de traditionelle gudstjenester omkring jul, indbyder pastoratet til fælles aktiviteter med Tim-Stafdil-Vedersø Pastorat.
Det gælder bl.a. søndag 22. december, hvor der er salmesangsgudstjeneste i Tim Kirke for de 6 sogne.. Medvirkende er: Inger Kold, Olav Rex og præsterne Ulrich Terp og Inge-Dorthe Kaasgaard.
2. juledag er der ligeledes fælles gudstjeneste for de 6 sogne - i Vedersø - og julesøndag, 29. december er Ølstrup Kirke rammen om en fælles gudstjeneste. Her vil der være lejlighed til at synge de salmer, vi ikke nåede til i julen.

Den fælles nytårsgudstjeneste for Torsted-Hover-Ølstrup Pastorat finder sted nytårsdag 1. januar kl. 16 i Torsted Kirke. Efter gudstjenesten skålet vi i champagne og serverer kransekage.