Fastelavn i Ølstrup

Kom og slå katten af tønden

Fastelavn i Ølstrup

Søndag 23. februar er fastelavnssøndag og det markeres i Ølstrup efter gudstjenesten, hvor der er tøndeslagning og fastelavnshygge. Kom gerne udklædt...!
Invitationen gælder for alle i Torsted-Hover-Ølstrup Pastorat.