Menighedsrådsvalg 2020

Valgmøder i Hover-Torsted

Menighedsrådsvalg 2020

Der er indført nye regler for det kommende menighedsrådsvalhg her i efter¨ret 2020. Valget sker ved en valgsamling og der er opstilling til det nye fælles menighedsråd i Hover-Torsted tirsdag 15. september kl. 19.30 efter denne mådeolan.

Torrsted:  Konfirmandstuen ved præstegården
Hover:  Hover Forsamlingshus

Der skal vælges 3 medlemmer  fra hvert sogn til det nye råd. Ved valgforsamlingen vil der blive orienteret om de nye valgregler.  Ligeledes bliver der orientere om konsekvensen af det fælles menighedsråd,
Det nye menighedsåd starter sin nye 4-årige valgperiodee pr. 1. december..

Hilsen menighedsrådene i Hover og Torsted.