Afsked med organisten

Karen Marie Svensgaard takkede af

Afsked med organisten

Organist Karen Marie Svensgaard takkede af med udgangen af september - og blev behørigt hyldet ved alle 3 høstgustjenester i pastoratet. Bagefter var der sammenkomst i konfirmandstuen i Torsted, hvor menighedsråd og kolleger fra de 3 kirker kunne sige farvel og tak.
Det blev en dejlig dag for Karen Marie, som har været organist i:
Ølstrup i 19 år
Hover i 7 år og i
Torsted i 5 år.

Stor tak til Karen Marie for god støtte til salmesangen og for altid at stille op til ekstra musikalske indslag.