Allehelgen

Gudstjenester Ølstrup, Hover og Torsted

Allehelgen

Den kirkelige højtid - Allehelgen - er igen blevet en fast tradition i danske kirker. Denne gudstjeneste bruges til at mindes det sidste års døde sognebørn.. Ikke at forveksle med den irsk/amerikanske skik, Halloween. Fællestrækket er dog, at det handler om de døde og om at finde lys i mørket - i overført betydning: 

Der er Allehelgens-gudstjenester i hhv.Ølstrup Kirke (9), Torsted Kirke (10.30) og i Hover Kirke (14) søndag 1. november. Alle steder unde behørigt hensyn til Corona-reglerne. Dvs., at der ikke bliver fællessang pga. pladsreglerne ved sang. Sang bliver der dog ved Inger Kold..

Der bliver også buketter til at tage med ud på gravene på kirkegårdene.