Deltagere ved begravelse

Står i forhold til kirkens størrelse

Deltagere ved begravelse

Biskoppen har udsendt regler for, hvor mange deltagere der må være til en begravelse. Det er kirkens størrelse, der er afgørende for, hvor mange deltagere, der må være. Udmeldingen er 1 person pr. hver 4 kvm gulvareal og maksimum 50 deltagere.
Kirkerne i pastoratet er målt op og reglerne for begravelsesgæster er som følger:

Torsted: 11 personer
Hover: 21 personer og
Ølstrup: 11 personer.