Der ansat en vikar-præst

Ny præst i i Tim-Stadil-Vedersø pastorat

Der ansat en vikar-præst

Tim-Stadil-Vedersø Pastorat har ansat en præstevikar fra 1. januar. Det betyder, at Inge-Dorthe Kaasgaard igen kan arbejde efter en mere "normal" gudstjenesteturnus i Hover-Torsted-Ølstrup Pastorat, da hun ikke skal arbejde fuldtids i to pastorter og 6 sogne.

Der er en ny gudstjenesteliste under udarbejdelse og den vil blive offentliggjort hurtigst muligt.