Fælles menighedsråd

Hover og Torsted går sammen

Fælles menighedsråd

Til efteråret skal der vælges nye medlemmer til  menighedsrådet - og det bliver lidt anderledes denne gang i to af de tre sogne i pastoratet. Hover og Torsted har nemlig besluttet at oprette et fælles menighedsråd for de to sogne. Beslutningen blev truffet parallelt på et valg-orienteringsmøde i hhv. Hover Fordsamlinghus og konfirmandstuen i Torsted præstegård.

Det fælles råd bliver sammensat af tre nedlemmer fra hver af sognene. Aftalen er, at hvert sogn har sin egen graver og at hvert sogn udpeger en kirkeværge mellem "sine" 3 medlemmer af menighedsrådet. Sognepræsten fortsætter som sekretær og ellers bliver der fælles formand og kasserer, som udpeges ved konstitueringen i det nye Hover-Torsted Menighedsråd..

Opstillingsmøderne, som nu hedder valgforsamling, er berammet til 15. september.i hhv. Hover Forsamlingshus og konfirmandstuen i Torsted.