Færre gudstjenester

Der mangler en præst i Tim-Stadil-Vedersø pastorat

Færre gudstjenester

Tim-Stadil-Vedersø Pastorat er uden præst fra 1.septe,ber. Det betyder, at Inge Dorthe Kassgaard skal betjene alle 6 sogne (,inkl.Hover-Torsted-Ølstrup pastorat) og det betyder, at der vil være færre gudstjenester i perioden indtil der bliver ansat en ny præst i nabopastoratet.

Når Inge-Dorthe har fri og evt.er syg kan man kontakte provst Margrethe Koch på 4013 6432.