Graverbetjening i Hover

Bo Rakbek er gået på pensiongår på pension

Graverbetjening i Hover

,Graver Bo Rahbek har sagt farvel til menigheden i Hover og arbejdet på Hover Kirkegård med udgangen af september. Det sker af helbredsmæssige grunde, da gigten er begyndt at plage for meget..

Derfor vil besøgende på kirkegården komme til at møde forskellige ansigter en tid, indtil der er fundet en permanent løsning på graverstillingen.

I oktober og november vil graver Margrethe Ebbensgaard, Ølstrup,,også tage sig af arbejdet i Hover - i samarbejde med Anton Ebbensgaard.

Fra 1. december tiltræder Villy Østergaard som gravervikar i en tidsbegrænset stilling. Foreløbig frem til 30. november 2020.