Kirkerne åbner igen

Der blicver ingen altergang endnu

Kirkerne åbner igen

 

Det bliver ikke helt som det plejer, men næsten, når pastoratets tre kirker åbner igen for gudstjenester. Første gang Kr. Himmelfartsdag, hvor der er gudstjeneste: Kl. 9 i Torsted, kl. 10.30 i Ølstrup og kl. 14 i Hover..
Vel mødt til fællessang og kirkeligt, socialt samvær.

De øvrige gudstjeneste i maj, juni mv. fremgår af gudstjenestelisten - som indtil videre er foreløbig, så hold dig orienteret, om der sker  opdateringer.

Antal personer i kirken:
Der gælder stadig restriktioner for, hvor mange personer, der må være samlet i den enkelte kirke. 4 kvm pr. person og det giver følgende fordeling:

Hover Kirtke:: 30 personer
Torsted Kirke: 16 personer
Ølstrup Kirke: 20 personer

Altergang: Der bliver indtil videre ikke nadver. Altergang bliver genoptaget, når de praktiske og hygiejniske regler er endelig på plads.

Hvis fder er ønske om hjemmealtergang, så kontakt præsten.