Konstituering af Ølstrup Menighedsråd

I november havde vi konstituerende menighedsrådsmøde, og resultatet blev følgende

Formand: Boe Hammelsvang.

Næstformand og kontaktperson: Tove Enevoldsen.

Kasserer: Ninna Møller.

Kirkeværge: Kirstine Fjordside.

Skole/kirke Ann-Karina Boddum.

Sekretær: Inge-Dorthe Kaassgaard.

Suppleant til menighedsrådet: Jens Thomsen.