Nyt tag på Torsted Kirke

Blytaget bliver delvis skiftet efter påske

Nyt tag på Torsted Kirke

Blytaget på kirkeskibet ved Torsted Kirke trænger til at blive skiftet, selv om det faktisk har været et rigtigt godt tag.
Nordsiden blev lagt i 1872 og sydsiden blev lagt i 1943. Taget på koret blev lagt i 1968 – det kan holde i mange år endnu. I forbindelse med udskiftning af taget er der en del tømrerarbejde, idet alle tagbrædder, som blytaget ligger på, skal skiftes. Der kan ligeledes blive tale om mindre reparation af tømmeret i tagkonstruktionen. Arbejdet begyndes umiddelbart efter påske.
Det hele indledes med, at det udvalgte tømrerfirma sørger for opstilling af et stillads. Herefter går blytækkeren i gang med at afmontere blytaget. Blytækkeren tager alle tagplader med hjem på sit værksted, hvor blypladerne bliver støbt om til nye plader. Mens dette blyarbejde står på, går tømreren i gang med at udskifte tagbrædder samt andre reparationer. Herefter vil taget være klar, når blytækkeren kommer tilbage med fine nye blytagplader.
Hele projektet ledes af FN Arkitekter, Struer. Det forventes, at arbejdet vil tage ca. 2 måneder. Arkitektfirmaet oplyser, at det ikke er nødvendigt at lukke kirken under arbejdet.