Ølstrup Menighedsråd

Sådan er posterne fordelt

Ølstrup Menighedsråd

Det nye menighedsråd i Ølstrup tiltræder 1. søndag i advent for en ny 4-årig periode:

Posterne er sådan fordelt:

Formand: Kirstine Fjordside
Næstformand: Maren Sørensen
Kasserer: Ninna Ahle Møller
Kirkeværge: Jens Thomsen
Kontaktperson: Kirstine Fjordside
Menigt medlem: Margit Knudsen

Sekretær: Inge-Dorthe Kaasgaard

Præstegårdsudvalg: Kirstine Fjordside og MarenSørensen

Kirke-skole: Ann Helweg tager sig af kontakten mellem de to instanser