Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/customer/www/xn--thkirkerne-1cb.dk/public_html/templates/yoo_master2/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243
Organist til pastoratet | Hover, Torsted og Ølstrup pastorat

Organist til pastoratet

Ansøgningsfrist 22. september

Organist til pastoratet

Stillingen som organist ved kirkerne Ølstrup, Torsted og Hover er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter. Der er tale om to deltidsstillinger med ansættelse dels ved Ølstrup Menighedsråd og ved Hover-Torsted Menighedsråd. Ansættelsesgraden ved Ølstrup Kirke er 4,0 timer/uge og ved Hover og Torsted kirker er 7,9 timer/uge.
Orglerne i de tre landsbykirker er små ældre orgler, der er tilpasset kirkernes størrelse. Orglet i Ølstrup er en 6-stemmers Marcussens orgel uden pedal, orglet i Hover er en 8-stemmers Probenius orgel med pedal og orglet i Torsted er en 4-stemmers Starup orgel uden pedal. I Torsted Kirke udskiftes det gamle orgel i 2022 til et nyt Probenius orgel med to manualer og pedal.
Der søges en organist, der forstår at understøtte menighedens salmesang ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi lægger vægt på et konstruktivt og imødekommende samarbejde både fagligt og praktisk.
Arbejdsopgaverne er:
* Gudstjenester på søndage og til de kirkelige højtider.
* Kirkelige handlinger fordelt over året.
Vores ønske til dig er:
* at du er interesseret i kirkens liv og vækst.
* at du er interesseret i samspil med lokale musikere ved særlige gudstjenester.
Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO 10 - Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganistionen og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956,00 kr. - 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgår årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ACskalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. - 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. - 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr. nutidskroner for tjeneste ved 2-3 kirker Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingernes ansættelsesbrøker
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsråds-formand Kristine Fjordside, Ølstrup menighedsråd, på tlf. 97346157 eller menighedsrådets formand Vagn Gravesen, HoverTorsted menighedsråd på tlf. 97348186 eller 21643297. Du må også gerne kontakte sognepræst IngeDorthe Kaasgaard på tlf. 97333309.
Ansøgning med relevante bilag sendes til formanden for menighedsrådet i Hover-Torsted Vagn Gravesen Email 8757fortrolig@sogn.dk eller Lyngsmosevej 2, Hover, 6971 Spjald. Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest onsdag d. 22. september 2021.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 28. september 2021. Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen Ølstrup Menighedsråd og Hover-Torsted Menighedsråd