Pastoratet søger organist

Stillingen er ledig fra 1. februar

Pastoratet søger organist

Genopslag.

Organist/kirkemusiker søges til Ølstrup - Torsted - Hover pastorat.

Stillingen som organist ved Ølstrup kirke, Torsted Kirke og Hover Kirke er ledig til besættelse pr. 1. februar 2024  eller snarest derefter.  Ansættelsesgraden ved Ølstrup Kirke er 4,67 timer/uge og ved Hover og Torsted kirker er 9,33 timer/uge – samlet timetal for deltidsstillingen er således 14 timer/uge.

Orglerne i de to landsbykirker er små ældre orgler, der er tilpasset kirkernes størrelse.  Orglet i Ølstrup er en 6-stemmers Marcussens orgel uden pedal og orglet i Hover er en 8-stemmers Frobenius orgel med pedal.  Orglet i Torsted er et helt nyt Frobenius orgel med to manualer og pedal, der blev bygget og installeret i efteråret 2022

Der søges en organist, der forstår at understøtte menighedens salmesang ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi lægger vægt på et konstruktivt og imødekommende samarbejde både fagligt og praktisk.

Arbejdsopgaverne er:

*   Gudstjenester på søndage og til de kirkelige højtider.

*   Kirkelige handlinger fordelt over året.                                                                                                        

Vores ønske til dig er:

*   at du er interesseret i kirkens liv og vækst.

*   at du er interesseret i samspil med lokale musikere ved særlige gudstjenester.

Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO 10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen og Kontor Samfund (DOKS) for organister.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 295.280,39 kr. – 431.563,02 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 302.851,32 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 329.548,90 kr. – 401.562,33 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.400,94 kr. – 65.854,32 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 317.994,35 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 334.104,40 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.724,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 38.357,25 kr. (nutidskroner).

Løn, OK-tillæg og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingernes ansættelsesbrøker

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådets formand Kristine Fjordside, Ølstrup menighedsråd, på tlf. 97346157 eller menighedsrådets formand Vagn Gravesen, Hover-Torsted menighedsråd på tlf. 97348186 eller 21643297.  Du må også gerne kontakte sognepræst Inge-Dorthe Kaasgaard på tlf. 97333309.

Ansøgning med relevante bilag sendes til formanden for menighedsrådet i Hover-Torsted Vagn Gravesen E-mail   8757fortrolig@sogn.dk   eller Lyngsmosevej 2, Hover, 6971  Spjald.

Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest torsdag d. 15. december 2023

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen

Ølstrup Menighedsråd og Hover-Torsted Menighedsråd