Posterne er fordelt

Det nye Hover-Torsted menighedsråd

Posterne er fordelt

Det nye fusions-menighedsdrtåd i Hover-Torsted har haft konstistuerende møde. Posterne blev fordelt sådan her:

Fortmand: Vagn Gravesen, Hover
Næstformand: Sonja Holmgaard, Torsted
Kasserer:: Hanne Bruhn, Torsted 
Sekretær: Inge-Dorthe Kaasgaard
Kirkeværger: Hover: Ernst Sørensen, Torsted: Sonja Holmgaard
Kontaktperson personale: Vagn Gravesen
Præstegårdsudvalget: Vagn Gravesen, Hanne Ellgaard, Hover, Hanne Bruhn, Torben Thomsen, Torsted
Bemyndiget til underskrift: Vagn Gravesen og Hanne Bruhn
Ældreudvalg: Inge-Dorthe-Kaasgaard og Hanne Ellgaard
Webmaster: Hanne Ellgaard, Hover

Valgbestyrelse: Vagn Gravesen, Sonja Holmgaard og, Torben Thomsen 

Bygningskyndig ved begge kirker: Johannes Mikkelsen