Rådsvalg i Hover-Torsted

Det nye fælles menighedsråd

Rådsvalg i Hover-Torsted

Tirsdag 15. september var der valgforsamling i henholdsvis Hover og Torsted med det formål hvert sted at vælge 3 personer til det nye fælles menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent for en ny 4-årig periode.

Resultatet af valgene blev:

Hover Sogn:
Ernst Vanting Sørensen,
Vagn Gravesen,Hanne Ellgaard Kristensen

Stedfortrædere: Anne Kathrine Æstergaard (trine), Karen Marie Simonsen, Birgit Wang Nielsen

Torsted Sogn:
Sonja Høgsberg Holmgaard
Torben Thorup Thomsen
Hanne Nordestgaard Bruhn

Stedfortrædere: :Caspar Rostbøll, Hanne Kiilerich Mouritsen, Agner Andersen

Kandidatlister:
Det er muligt at indgive ekstra kandidatlister. Det skal ske inden tirsdag 13. oktober. Listen skal være indgivet på kirkeministeriets officielle blanketter, som kan hentes på ministeriets hjemmeside og listen skal være underskrevet af 6 stillere. Evt. nye lister skal afleveres hos:

Hover: Vagn Gravesen, mail: Gittevagn@gmail.com

Torsted. Caspar Rostbøll, mail: casparrostboell@gmail.com: