Rådsvalget i Ølstrup

5 nye medlemmer valgt

Rådsvalget i Ølstrup

Valgforsamlingen i Ølstrup tirsdag 15. september gav følgende resultat:

Valgt til det kommende Ølstrup Menighedsråd blev:
Kirstine Fjordside
Ninna Møller
Maren Sørensen
Jens Thomsen
Margit Knudsen

Stredfortræfdere: Mogens Sørensen, Kristina Gade Jensen

Kandidatlister:
Det er muligt at indlevere yderligere kandidatlister frem til tirsdag 13. oktober. Listen skal udarbejdes på Kirkeministeriets blanketter og være underskrevet af 6 stillere. Blanketten kan hentes på kirkeministeriets hjemmeside. En evt. ny liste skal afleveres hos Boe Hammelsvang, mail: boeham@gmail.com