Udflugt til Brabrand

Ældreudflugt 3. juni

Udflugt til Brabrand

Årets ældreudflugt går til Branbrand ved Århus, hvor vi bl.a. aflægger besøg i Lyngby Kirke og på Lyngbygård Gods.

Turen starter kl. 9.30 fra Torsted, kl.9.45 fra Hover og kl. l0 fra Ølstrup.

Første stop bliver Låsby Kro, hvor dert er middag og herefter går turen til den tidligere kiosterkirke,godskirke og nu sognekirke.  På Lyngbygård Gods skal vi høre om landbrug og skovbrug. Desuden er der en flot park.Kaffen får vi et sted på godset, inden turen går hjemad.

Egenpris 200 kr. Tilmelding senest 25. maj til: Inge-Dorthe Kassgaard, Hanne Ellgaard eller Kirstine Fjordside.