Valg til menighedsrådet

Orienteringsmøde 14.maj

Valg til menighedsrådet

Der skal være valg til menighedsrådet i år. Derfor bliver der holdt valgmøder hhv. i Ølstrup og Hover-Torsted efter følgende plan:

Ølstrup Menighedsråd holder valgmøde torsdag 9. maj kl.10.30 umiddelbart efter gudstjenestenin, hvor der også er kirkekaffe.

Hover-Torsted M;enighedsråd holder valgmøde tirsdag 14.maj kl.19 i konfirmandstuen på Torsted Præstegård.

Menighedsråderne orienterer på møderne om rådets arbejde i den forløbne periode. Valgkomiteen vil desuden gennemgå reglerne for valget.

Alle er velkomne!