Ølstrup kirke

Ølstrup Kirke, kirke ligger ca. 11 km øst for Ringkøbing. Kirken hører til Ribe Stift og er opført omkring 1180.

Ølstrup Kirke menes at være genopført i senmiddelalderen af materialer fra en tidligere nedbrudt romansk kirke hvis placering er ukendt. Herom vidner de anvendte granitkvadre, hvoraf mange er fint profilerede, men tilsyneladende tilfældigt anbragte.

Den delvis hvidkalkede kirke er opført i granitkvadre og tegl, og den har foruden skib og kor et nyere våbenhus mod nord og tårn fra 1949 i vest. Skib og kor er tækket med bly, tårnet med tegl.

Blandt kirkens inventar var et alterbillede af Emil Nolde, ”Middag i Emmaus”, inspireret af beretningen i Luk. 24,13-35 og malet 1904. Nolde var gift med provstens niece, Ada Vilstrup (1879-1946), og han malede altertavlen i 1904, mens han boede i Ølstrup. Billedet blev stjålet i marts 2014.

Der er nu sat en ny altertavle op, malet af Alice Raunholt – en af sognets beboere.

Kirkens romanske døbefont er af vestjysk type, og prædikestolen er i renæssance fra begyndelsen af 1600-t.

Den nye altertavle

Ølstrup kirkes alterbillede er malet af Alice Ravnholt i 2014 efter tyveriet af det meget berømte alterbillede af Emil Nolde i foråret 2014. I samråd med menighedsråd, præst og graver blev det besluttet, at det nye alterbillede skulle forestille ”kvinderne ved graven”, og at der skulle være noget lokalhistorie i motivet. Lokalhistorien ses i den tomme grav malet efter foto af gravkammer på Langdyssevej lidt uden for Ølstrup. Motivet er umiddelbart genkendeligt som det øjeblik, da Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Salome kommer ud til Jesu grav for at salve ham, lige da solen er stået op påskemorgen. Men de ser til deres forfærdelse, at graven er tom. De ser også ligklædet, Jesus har været svøbt i, da han blev lagt i graven langfredag. De kan have mødt ham, han er gået den vej, de netop er kommet fra, og så har de ikke genkendt ham.

Om symbolikken i alterbilledet fortæller Alice Ravnholt: Maleriet er fuldt af symbolik. At Jesus er opstanden fremgår tydeligt af, at han er stået op af graven, har viklet sig ud af ligklædet og har slæbt det efter sig, da han forlod stedet. Jesus er meget tilstede i maleriet, for beskueren drages hele tiden mod ligklædet, som også var det første, jeg malede.

Påskesalmen ”Opstanden er den Herre Krist” fortæller fint hele historien og slutter med linjen ”Som Han opstod, skal vi opstå”. Derfor alle de små sommerfugle der stiger op af graven en for en. Sommerfuglene er symbol på vores opstandelse, og for at det skulle fremgå tydeligt, er linien gennem sommerfuglene nøjagtigt som liglagnets bare omvendt.

Da kvinderne opdagede den tomme grav, blev der naturligvis stor ”opstandelse” over det. Da graver, præst og menighedsråd så det tomme alterparti i Ølstrup kirke efter tyveriet af Emil Noldes smukke, berømte og højtelskede alterbillede, blev der stor ”opstandelse” i hele sognet. Drejer man det nye alterbillede ¼ omgang, ses de forfærdede stirre på det sorte firkantede hul, hvor billedet skulle have været.

Der ligger en folder i kirken, som fortæller mere om henholdsvis kirken og den stjålne altertavle af Nolde.

Kirkens adresse: Byvejen 22, Ølstrup, 6950 Ringkøbing.

Se kort m. GPS, foto etc. på www.korttilkirken.dk