Efterårets babysalmesang

Mødested Hover Kirke

Efterårets babysalmesang

Fra onsdag 6. september er der igen babysalmesang for alle små og deres forældre fra de to pastorater: Tim-Stadil-Vedersø og Hover-Torsted-Ølstrup.
Ledere er sognepræst Imnge-Dorthe Kaasgaard iog kirkesanger Inger Kold.
Mødetidspunktet er 9.30, hvor der er sang og dans et stykke tid og derefter hygge, kaffe og muffins.
Nærmere info hos Inge-Dorthe Kaasgaard, tlf 97333309, E-Mail: idk@km.dk