Ølstrup menighedsråd

 • Formand

  Boe Hammelsvang

  Ølstrupvej 28
  Ølstrup 6950 Ringkøbing
  E-mail: boeham@gmail.com
  Tlf.: 97346272
 • Næstformand

  Tove Puggaard Enevoldsen

  Trehedevej 4, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  Tlf.5042 5380
  E-mail: evot1150@hotmail.com

 • Kirkeværge

  Kirstine Møller Fjordside

  Langdyssevej 2, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  Tlf. 9734 6157
  E-Mail: jens.fjordside@mail.tele.dk

 • Kasserer

  Ninna Ahle Møller

  Lervangvej 18, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  Tlf. 9734 6032
  E-Mail: esper-ninna@mail.dk

 • Menigt medlem

  Ann-Karina Boddum

  Flytkær 12, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  Tlf: 2469 6707
  E-Mail: valdagalf@gmail.com